Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia MVP

Čo je MVP:

MVP je skratka pre Minimum Viable Product (Minimálny životaschopný produkt) a znamená minimálny životaschopný produkt .

Ide o prax riadenia podniku, ktorá spočíva v spustení nového produktu alebo služby s najmenšou možnou investíciou, na otestovanie podniku pred uskutočnením veľkých investícií.

MVP je minimálna verzia produktu, s funkciou potrebnou na splnenie zamýšľaného účelu. Z MVP testujeme efektívnosť produktu, jeho použiteľnosť, akceptáciu na trhu, porovnanie s konkurenciou, okrem iných spôsobov validácie.

Po tejto etape validácie sa produkt vyvinul a znova vylepšil, až potom, aby získal trh správne, s investíciami do marketingu a tak ďalej.

Pojem minimálny životaschopný produkt široko využívajú inovačné spoločnosti a začínajúce podniky, najmä tie, ktoré sa týkajú informačných technológií.

Pozri tiež význam spúšťania.

MVP tiež znamená Most Valuable Player a odkazuje na najcennejšieho hráča v NBA, American Basketball League.

Populárne Kategórie

Top