Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia zapečatený

Čo je Lacrou:

Lacrou je slang, ktorý zodpovedá komplimentu tomu, kto v niečom urobil veľmi dobre, čo nechalo ostatných bez reči alebo nereagovalo.

Tí, ktorí zapečatili, im neponechali žiadny priestor na to, aby hovorili zle, čo znamená, že „zavreli“ druhých, ako vo fráze „zapečatili nepriateľa“.

To znamená, že ak ste ho zapečatili, použili ste dobré argumenty, aby ste sa uistili, že nie je zdiskreditovaný.

Zapečatený slang prišiel ako palica Romagaga youtuber v roku 2013, a bol popularizovaný medzi gay komunity ako internet meme, až kým nedosiahol populárny slovník.

Získajte viac informácií o význame programu Meme.

Utesnený v slangu nájde jeho synonymum v slove spustošený, ale znamenať trochu menšiu intenzitu v "zapečatení", to znamená, v argumentácii alebo akcii.

Sealer je ten, ktorý je zapečatený. Termín sa používa len v ženskom. Mužský korešpondent, lacerátor, sa nepoužíva ako slang.

Vo formálnom portugalskom jazyku je zapečatený dokonalý minulý čas slovesa, ktorý je v tretej osobe singulárny. Znamená to zatvárať niečo tesnením, tj hermeticky utesniť, izolovať.

Pozri význam Seal.

Populárne Príspevky, 2019

Populárne Kategórie

Top