Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

WO

Definícia Funkčný rámec

Čo je funkčný rámec:

Funkčný rámec je pozícia, ktorú zamestnáva zamestnanec v rámci kariérneho plánu spoločnosti . Rámec definuje, aké funkcie zamestnanec vykonáva a aký plat dostane za poskytovanie svojej služby.

Funkčný rámec (alebo profesionálny rámec) existuje tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore.

Na čo sa používa funkčný rámec?

Funkčný rámec je dôležitý, aby pracovník poznal pozíciu kariéry, v ktorej je. Okrem toho môže sledovať možnosti profesionálneho rastu, ktoré má v rámci možností, ktoré ponúka kariérny plán spoločnosti.

Funkčný rámec je uvedený v pláne kariéry, často nazývanom Pracovné a mzdové plány (PCS), a je definovaný spoločnosťou. Funkčný rámec môže byť zmenený funkčným vývojom predpovedaným v samotnom PCS, ako napr. Priebeh poskytovanej služby.

V praxi funkčný rámec umožňuje zamestnancovi časom organizovať rast svojej kariéry a môže načrtnúť profesionálne ciele, ktoré chce dosiahnuť.

Funkčný rámec a progres miezd

Funkčný rámec tiež umožňuje zamestnancovi sledovať priebeh ich platu, pretože je priamo spojený s ich funkčným rámcom v spoločnosti.

Priebeh platov môže nastať podľa služobného veku, kvalifikácie alebo zásluh a musí sa predvídať v kariérnom pláne spoločnosti.

Funkčná štruktúra a funkčná odchýlka

Funkčný rámec je tiež dôležitý, aby bolo možné preukázať, že zamestnanec vykonáva činnosti, na ktoré bol prijatý. Táto kontrola môže byť užitočná pre zamestnanca, ktorý je v úlohe odchýlky, to znamená, že vykonáva činnosti, ktoré nie sú súčasťou jeho práce.

Napríklad dôkaz o odchýlke funkcie od funkčného rámca možno použiť ako dôkaz v pracovnom konaní na výber mzdových rozdielov v dôsledku zamestnávateľa.

Čo je kariérny plán?

Kariérny plán je podnikovou normou, ktorá definuje otázky týkajúce sa zamestnancov, najmä funkčného rámca a platového rozpätia, ktoré sú vyplácané podľa pozície.

V pláne kariéry sa tiež ustanovujú formy a kritériá používané pre funkčný priebeh, ktorý zamestnanec môže získať, ako napr. Postup prostredníctvom služobného veku, kvalifikácie alebo zásluh.

Postupy seniority sa stávajú vždy, keď zamestnanec dokončí spoločnosť. Pokroky prostredníctvom splnomocnenia nastanú vtedy, keď zamestnanec zlepší svoje vzdelanie a stane sa viac profesionalizovaným na výkon funkcie v spoločnosti. Na druhej strane, postupovanie zaslúžením sa môže uskutočniť prostredníctvom výsledkov získaných pri hodnotení práce zamestnanca.

Pozri tiež význam ľudských zdrojov a riadenia ľudských zdrojov.

Funkčné reframing

Funkčné prepracovanie sa deje vtedy, keď zamestnanec zaujme nové miesto v rámci spoločnosti, a tým zaujme aj nové miesto v kariérnom pláne, čím sa presťahuje do inej kariéry ako v predchádzajúcom.

Jedna hypotéza funkčného prepracovania je vtedy, keď je zamestnanec povýšený.

Keď je reenquadrado zamestnanec sa stane, že má nové funkcie v spoločnosti. Rovnakým spôsobom môže mať aj zmeny v jeho mzde, začínajúc dostávať sumu vo vzťahu k novej obsadenej pozícii.

Aby bol zamestnanec schopný zmeniť roly a byť rekvalifikovaný, musí spĺňať všetky požiadavky novej pozície, ako napríklad dokončenie nového titulu.

Funkčný rámec v učebných osnovách Lattes

Curriculum Lattes má tiež funkčný rámec, ktorý musí byť ukončený, keď odborník alebo študent zaregistruje svoje učebné osnovy na platforme.

Napríklad študentský výskumný pracovník, ktorý dostane štipendium, môže vyplniť funkčný rámec programu Lattes s možnosťou Student of Scientific Initiation.

Lattes je učivo dokončené v rámci platformy Lattes, ktorú kontroluje Národná rada pre vedecký a technický rozvoj (CNPQ). Curriculum Lattes je dnes štandardným kurikulom, ktoré používajú brazílski výskumníci a študenti.

Ďalšie informácie o význame kurikula Lattes a CNPQ.

Populárne Kategórie

Top