Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia nehanebnosť

Čo je Impudicícia:

Impudicita je to, čo je nemorálne alebo nehanebné, či je to vec, čin alebo osoba.

Slovo impudice pochádza z prezieravosti, čo znamená, že je to čisté, a tiež vzniká opatrnosť, čo je kvalita toho, čo je prezieravé. A v tomto prípade, pridaním predpony „im“, ktorá predstavuje nedostatok alebo negáciu toho, čo nasleduje, sa vytvára nedôvera, čo je nedostatok kvality obozretnosti.

Termín sa dá aplikovať nasledovne: „ten, kto žije v nedbanlivosti, nie je tradične a náboženskými spoločnosťami priaznivo vnímaný“.

Impudicance sa nachádza v Biblii, alebo je nahradená synonymami v rôznych vydaniach posvätného textu v portugalčine. Rovnako ako v nasledujúcom verši, tiež nájdený s termínom "špinavosť":

A synovia Babylona prišli k nej do lôžka milencov a poškvrnili ju svojimi prestúpeniami, a poškvrnila sa s nimi, a jej duša odišla od nich. Starý zákon, Ezechiel, 23:17

Synonymá: Impudicícia

  • drabbet
  • nečistý
  • nestoudný
  • chtíč
  • chtíč
  • libidinousness
  • Slutty
  • nehanebnosť

Pozri tiež: Pudica

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top