Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

BNB

Definícia anaphora

Čo je to Anaphora:

Anafora je postava jazyka v portugalskom jazyku, ktorá spočíva v vedomom opakovaní určitého slova alebo výrazu, aby sa posilnil jeho význam.

Anafora je jazykový zdroj, ktorý skúmajú viacerí literárni autori, najmä medzi básnikmi a hudobníkmi. Opakované slovo alebo fráza je spravidla na začiatku každej vety, periódy alebo vety.

V dnešnej dobe je použitie anafory tiež veľmi bežné v kinematografických produkciách, ale v tomto prípade sa odkazuje na postupné opakovanie obrazov, ktoré pripisujú príbehu zmysel pre rutinu, zo sledu scén.

Etymologicky, slovo "anaphora" pochádza z gréckej anafory, tento termín, ktorý sa dá preložiť ako "zachovať alebo priniesť opakovanie".

Príklady anafory

Bola taká vysoká hviezda!

Bola to tak studená hviezda!

Bola osamelá hviezda.

Osvetlenie na konci dňa.

(Manuel Bandeira)

Je to péro, je to kameň, je to koniec cesty.

Je to zvyšok pňa, je to trochu sám

Je to sklo, je to život, je to slnko.

Je to noc, je to smrť, je to hada

(Tom Jobim)

Ďalšie informácie o význame jazykových čísiel.

Populárne Kategórie

Top