Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia abstrakcionismu

Čo je abstrakcia:

Abstrakcia je avantgardným umeleckým hnutím, v ktorom sa reprezentácia reality vykonáva dekonštrovaným spôsobom s použitím farieb, línií a abstraktných foriem.

Tiež nazývané Abstraktné umenie, existujú záznamy tejto umeleckej formy od praveku. Ale koncepcia abstrakcie bola konsolidovaná na začiatku dvadsiateho storočia, pričom začiatok hnutia viedol Wassily Kandinsy.

Príchod abstrakčného hnutia sa preruší s každým konkrétnym odkazom. Všetko je abstrakciou v dielach, akoby vytvárali paralelnú realitu, abstraktný autonómny vesmír, v ktorom čiary, tvary a farby nie sú to, čo vidíte. Túto myšlienku možno zhrnúť do Kandinksyho frázy, „vytvoriť umelecké dielo je vytvoriť svet“.

Abstraktistické hnutie má veľký vplyv na umelcov XX. A XXI. Storočia, pričom do koncepcie abstraktného umenia zahrnulo aj iné umelecké prúdy ako expresionizmus, kubizmus, dadaizmus, futurizmus, surrealizmus a neoplasticizmus.

Pozri tiež: charakteristiky expresionizmu.

Top umelci abstrakcie

Wassily Kandinsy, Piet Mondrian, Jackson Pollock, Paul Klee a Robert Delaunay.

Japonský umelec so sídlom v São Paulo Manabu Mabe bol predchodcom abstrakcie v Brazílii, nasledoval Tomie Ohtake, Cicero Dias a Antonio Bandeira.

Charakteristika abstrakcie:

  • Zastúpenie sveta odpojené od viditeľnej reality
  • Popieranie obrazovej a imitácie sveta
  • Dekonštrukcia prírodných postáv
  • Zjednodušenie formy
  • Inovácia v používaní farieb
  • Zamietnutie perspektívy
  • Opozícia voči konvenčne zobrazenému osvetleniu

Historický kontext abstrakcie

Pohyb abstrakcie vznikol v opozícii k pojmu renesančného umenia a krásy, ktorý v tom čase ešte platil. V renesancii bol talent umelca meraný jeho schopnosťou reprodukovať s najväčšou možnou pravdou svet okolo seba.

Existujú aj autori, ktorí tvrdia, že popularizácia fotografie koncom devätnásteho storočia prispela k vzniku abstraktného umenia, pretože už nebolo potrebné, aby umenie pôsobilo ako napodobňovanie sveta.

Impresionisti z konca devätnásteho a začiatku dvadsiateho storočia, ako Monet, ktorí začali hľadať vesmír inými pohľadmi. Záujem impresionistov bol so svietivosťou, oveľa viac ako dokonalým dojmom predmetov alebo ľudí.

Začiatkom dvadsiateho storočia sa dva myšlienky začali lámať s myšlienkou napodobňovania prírody, otvárať priestor pre postup a konsolidáciu abstraktného umenia. Fauvismus Henriho Matisse bol zameraný na zjednodušenie formulárov a podrobnú štúdiu farieb. Dadaizmus Pabla Picassa a Georgesa Braquea rozložili pohľad na scény a použili geometrické obrazce v reprezentácii prvkov prírody.

Neformálne abstrakcie

V rámci abstrakcie bola vetva viac identifikovaná s prenosom pocitov a emócií prostredníctvom umenia. Čo bolo známe ako neformálne abstrakcie alebo expresívne abstrakcie alebo lyrické abstrakcie. Autori identifikovaní s touto skupinou ešte viac pracovali na svojej subjektivite, prekladali silný citový náboj do diel pomocou slobodne interpretovaných farieb a foriem, inštinktom. Jeho najväčším predstaviteľom bol ruský maliar Wassily Kandinsky .

Geometrické abstrakcie

Kým neformálna abstrakcia sa zaoberala emóciami, zameranie geometrického abstrakcie bolo formou. Prvky diel, ich farby a línie, tvorili geometrické kompozície. Najvýznamnejším umelcom v tomto segmente bol holandský Piet Mondrian .

Môžete mať záujem o význam kubizmu, futurizmu a abstraktného umenia.

Populárne Kategórie

Top