Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia V prospech

Čo je Pro:

Pro je výraz používaný v zmysle bytia alebo bytia v prospech niečoho alebo niečoho, ako ste si vedomí jeho obrany.

Príklad: "Študenti bojujú za ľudské práva" .

Mnoho ľudí si zamieňa používanie slov "pro" a "pro". Obaja sú správne a znamenajú v podstate to isté: byť pre alebo kvôli niečomu.

Rozdiel, ktorý bude definovať správne používanie každého z týchto termínov vo vetách, je však spôsob, akým je veta vytvorená. V prípade "prol" toto slovo vyžaduje použitie predpony "in", ktorá tvorí výraz "v prospech".

Príklad: "Zajtra bude prehliadka slobody prejavu . "

Termín "pro" sa používa ako príslovka a zvyčajne je spojený s ďalším slovom spojovníkom.

Príklad: "Zajtra bude show slobody . "

Etymologicky, slovo "prol" je odvodené z latinského prode, a tento termín prišiel z prodest, čo znamená "pre" alebo "užitočné".

Synonymá pre em pro

  • V prospech
  • V prospech
  • Pre zisk
  • na
  • V prospech
  • V obrane
  • Pomoc
  • V názve.

Populárne Kategórie

Top