Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Ipsis verbis a ipsis litteris

Čo je Ipsis verbis a ipsis litteris:

Ipsis verbis a ipsis litteris sú latinské výrazy, ktoré znamenajú "rovnakými slovami" a "rovnakými písmenami" .

Obidva výrazy - ipsis verbis a ipsis litteris - sa často používajú v textoch alebo formálnych diskurzoch v právnej a akademickej sfére.

Niektorí ľudia stále používajú oba výrazy ako synonymné v zmysle označovania doslovnosti niečoho, čo bolo povedané alebo napísané konkrétnym jednotlivcom.

Niektorí učenci však tvrdia, že každý výraz by mal byť použitý v rôznych situáciách.

Napríklad, ipsis verbis znamená "rovnaké slová" a používa sa na označenie ústneho jazyka, to znamená, keď nastane úplná reprodukcia reči alebo reči.

Ďalšie informácie o význame výrazu „ Verbis “.

Ipsis litteris súvisí s doslovnou reprodukciou písaného a textového jazyka, priamym odkazom na význam tohto výrazu: "rovnakými písmenami". Keď je text verne prepísaný do jeho originálu, hovorí sa, že ide o ipsis litteris .

Populárne Kategórie

Top