Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Štátny grant

Čo je štátny grant:

Štátna dotácia je finančná pomoc poskytovaná národným štátom buď ako forma stimulu, sponzorstva alebo pomoci na podporu nákladov.

Štátne dotácie sa poskytujú verejným alebo súkromným inštitúciám, ktoré vyžadujú pomoc na pokrytie nákladov a nákladov. Tieto granty môžu byť rozdelené do dvoch kategórií: sociálne granty a ekonomické granty, ako je stanovené zákonom.

Ako sa však uvádza vo federálnom zákone č. 4 320 z 17. marca 1964, právo na prístup k tejto výhode majú iba sociálne a neziskové inštitúcie.

"Odsek 3. Dotácie na účely tohto zákona sa považujú za prevody určené na pokrytie výdavkov výdavkov príjemcov, pričom sa rozlišujú: \ t

I - sociálne dotácie, tie, ktoré sú určené pre verejné alebo súkromné ​​inštitúcie charitatívnej alebo kultúrnej povahy, nie na zisk;

II - ekonomické dotácie, tie, ktoré sú určené verejným alebo súkromným spoločnostiam priemyselného, ​​obchodného, ​​poľnohospodárskeho alebo pastoračného charakteru “.

Zákon ďalej uvádza, že na získanie grantov budú mať nárok len inštitúcie, o ktorých sa predpokladá, že majú uspokojivé prevádzkové podmienky.

Pozri tiež význam Grant.

Populárne Kategórie

Top