Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Subudica

Čo je to Sub judice:

Podsúda je latinský výraz používaný v právnom kontexte a to znamená „na základe rozsudku“, to znamená vo vzťahu k určitému procesu, ktorý bude ešte analyzovať sudca poverený prípadom .

Ak je niečo kvalifikované so štatútom subdodávateľa, znamená to, že stále čaká na poslednú vetu príslušného procesu.

Napríklad: „Rozhodnutie o rodičovskej väzbe je stále podriadené“.

V Brazílii niektoré inštitúcie požadujú od sudcu, aby zabezpečil, že fyzická osoba nie je v tom čase zapojená do žiadneho súdneho konania.

Ak je podriadenosť pozitívna, jednotlivec už nesmie požívať určité práva v súlade s predpismi, ktoré boli predtým špecifikované v nariadení alebo štatúte inštitúcie.

V "juridiques" (dialekt používaný odborníkmi v súvislosti s právnym prostredím) je sub judice pomerne bežným výrazom. Avšak pre všeobecnú populáciu je jedna z najbežnejších synonym podriadenosti (vyhýbanie sa strate výkladu výrazu) "pod úsudkom".

Ďalšie informácie o význame ďalších výrazov typických pre „juridiques“, ako napríklad Habeas Corpus a In Verbis.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top