Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia 5 Charakteristika anarchistickej osoby

Anarchistická osoba obhajuje a dodržiava zásady anarchizmu, ktorý je politickým systémom, ktorý je proti akejkoľvek forme nadvlády alebo autoritárstva.

Anarchisti nie sú proti sociálnej organizácii, ale nesúhlasia s tým, že je uložená, alebo že živí dominanciu jednej skupiny nad druhou.

Niektorí slávni anarchisti v histórii sú William Godwin, Gerard Winstanley, Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin a Peter Kropotkin.

Pozrite si 5 charakteristík anarchistickej osoby:

1. Obhajuje slobodu

Zdieľať Tweet Tweet

Anarchistická osoba obhajuje slobodu, ale to neznamená, že je za nezodpovednú slobodu, kde každý robí to, čo chce, a v okamihu, keď chcú.

Anarchisti tvrdia, že sloboda jednotlivca nie je podriadená ničomu ani nikomu.

Anarchistická koncepcia slobody zahŕňa aj slobodu spotreby, pretože pre anarchistov musí byť základným výrobným prostriedkom spoločný majetok a nielen privilegovaná menšina.

2. Je proti akémukoľvek druhu nadvlády alebo autority

Zdieľať Tweet Tweet

Uložená nadvláda, či už akéhokoľvek druhu, je praxou, ktorá je v rozpore s anarchistickými pojmami.

Anarchisti veria, že jednotlivci sa môžu efektívne organizovať bez toho, aby museli byť akýmkoľvek spôsobom kontrolovaní.

Podľa prikázaní anarchistov je to, čo určuje vôľu medzi ľuďmi, vôľa a dôvod každého z nich.

3. domnieva sa, že štát by sa mal zrušiť

Zdieľať Tweet Tweet

Práve preto, že sú proti akejkoľvek forme nadvlády, autority alebo hierarchie, anarchisti sú proti štátnej moci a bránia koniec štátu.

To neznamená, že anarchistická osoba je apologistom za túto poruchu. V skutočnosti sa anarchisti zasadzujú o vytvorenie inštitúcií vytvorených slobodnou dohodou medzi občanmi.

Pre nich by výsledky úsilia občanov bez útlaku autoritárstva urobili spoločnosť viac bratskou a rovnostárskou.

4. nesúhlasí s existenciou sociálnych tried

Zdieľať Tweet Tweet

Pre anarchistov už existencia sociálnych tried označuje vzťah domény, kde niektoré triedy budú nadradené iným.

Rozdelenie spoločnosti na spoločenské triedy končí zavedením organizácie života, ktorá uprednostňuje záujmy menšiny na úkor záujmov väčšiny.

Táto logika je úplne v rozpore s anarchistickým ideálom, podľa ktorého musí byť spoločnosť rovnaká a spravodlivá.

Pre anarchistu musí mať každý rovnaké práva.

5. Je to proti kapitalizmu

Zdieľať Tweet Tweet

Anarchisti sú proti kapitalizmu, pre dve hlavné kapitalistické charakteristiky sú súkromné ​​vlastníctvo a mzdová práca .

Pre mzdovú prácu bude nevyhnutne existovať súkromné ​​vlastníctvo, ku ktorému budú pracovníci viazaní.

V dôsledku toho bude existovať vzťah podriadenosti a pracovnej hierarchie, ktorá ide proti všetkému, čo anarchisti obhajujú.

Ďalšie informácie o anarchii a anarchizme.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top