Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia s Hudobné symboly

Čo sú hudobné symboly:

Hudobné symboly sú grafické znázornenia hudobných poznámok, ktoré sa používajú najmä v notových zápisniciach, ako spôsob poučenia hudobníkov a učiteľov.

Existuje niekoľko hudobných symbolov, ktoré sú rozdelené hlavne medzi kľúče a poznámky .

- Clave Slnka

- Akčné poriadky

- Heslo

- ôsma poznámka: 1/2 (má polovičný čas na poznámku ku štvrťroku)

- Šestnásta poznámka: 1/4 (polovica času ôsmeho záznamu)

- Fusa: 1/8 (má polovicu času šestnástej poznámky)

- Semifusa: 1/16 (má polovičný čas poistky)

- Semibreve: 4 ťahy (najdlhšia doba trvania)

- Minimum: 2 krát (má polovičný čas semibreve)

- Štvrťročná poznámka: 1 čas (polovičný čas minima)

Hudobné symboly sa často reprodukujú ako grafické znaky v zdieľateľných textoch, najmä prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter a ďalšie.

V týchto prípadoch používatelia spravidla používajú hudobné noty v tom zmysle, že text priradí melódiu, ktorá patrí napríklad k úryvku z textov piesne.

Získajte viac informácií o význame hudobných poznámok.

Hudobné symboly na klávesnici

Hlavné hudobné symboly možno prehrávať z kombinácie číselného kódu na počítači.

Napríklad stlačením klávesu "Alt" a zadaním čísla "14" je výsledkom symbol ♫. Symbol ♪ sa vykonáva podržaním klávesu "Alt" a zadaním čísla "13".

Ostatné kódy sú:

= "Alt" + 9833

= "Alt" + 9836

= "Alt" + 9837

= "Alt" + 9838

= "Alt" + 9839

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top