Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia Kríž kríža

Čo je to Cross Creed:

Krížová viera je vyjadrením citlivosti, ktorá sa používa na vyjadrenie strachu, hnevu alebo znechutenia niečoho alebo čohokoľvek.

Pochádza z kresťanskej a hlavne katolíckej kultúry a princípov, výraz „krížová viera“ možno interpretovať doslovne ako „verím na kríži“.

Získajte viac informácií o význame interferencií.

Podľa katolíckej doktríny je kríž silným božským symbolom, populárnym spôsobom spájaným ako „nástroj spásy“.

Ako príklad je v literatúre vždy označovaný kríž ako objekt ochrany pred diablom alebo silami zla.

Pre kresťana je "vyznanie" zhrnutím apoštolskej viery, považovanej za "autentickú vieru".

Teda, keď hovoríme o „krížovom vierovyznaní“, osoba má vznášať ochranu pred tým, čo mu spôsobuje strach alebo nepohodlie.

Napríklad: „V kuchyni som počul podivný hluk. Krížové vierovyznanie! " Alebo " Krížová viera, toto jedlo je hrozné! " .

Dokonca aj ľudia, ktorí nie sú katolícki alebo náboženskí, zvyčajne používajú tento výraz, pretože bolo dohodnuté, že sa táto interferencia použije v určitých bežných situáciách.

Pozri tiež: význam kríža.

Populárne Príspevky, 2019

Populárne Kategórie

Top