Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia súdržnosť

Čo je súdržnosť:

Súdržnosť je harmonické spojenie medzi dvoma časťami, ktoré sa používa v gramatike ako spôsob získania jasného a zrozumiteľného textu .

Textová súdržnosť spočíva v jazykovom štúdiu v správnom používaní gramatických a spojovacích kĺbov, ktoré umožňujú harmonické prepojenie viet, viet, termínov, období a odsekov textu.

Textová súdržnosť je nevyhnutná pre vytvorenie dobrého písania, pretože umožňuje logické usporiadanie myšlienok, čo uľahčuje čítanie textu.

Medzi hlavné črty, ktoré korešpondujú s koherenciou textu, patria prechodové slová, ktoré sú tvorené predložkami, spojkami, niektorými príslovkami a príslovkami.

Príklad: "pôvodne", "prvý", "mimo", "rovnakým spôsobom", "rovnako", "konečne", "týmto spôsobom", "tj", a tak ďalej.

Rozdiel medzi súdržnosťou a koherenciou

Konzistencia spočíva v charakteristike logiky a súdržnosti, to znamená, keď súbor myšlienok predstavuje jednotnosť.

Súdržnosť je presne jedným z nástrojov, ktoré zaručujú súdržnosť textu prostredníctvom využitia sémantických prvkov, ktoré sú primerané na dosiahnutie tohto cieľa.

Získajte viac informácií o súdržnosti a súdržnosti a súdržnosti.

Populárne Kategórie

Top