Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Hrubá mzda

Čo je hrubý plat:

Hrubá mzda alebo základný plat je mesačná odmena, ktorú pracovník dostáva bez toho, aby zvážil povinné oficiálne zľavy, ako je INSS a daň z príjmov.

Normálne v čase, keď niekto uzavrie pracovnú zmluvu, hodnota stanovenej mzdy je hrubá, to znamená, keď zľavy ešte neboli uplatnené.

V praxi pracovník nedostáva hrubú mzdu, ak nezaplatí oficiálne dane, ktoré sa považujú za závažný trestný čin.

Čím vyššia je hrubá mzda, tým väčšie sú zľavy, ktoré musí pracovník vykonať. Pracovník by mal poznať percentuálnu sadzbu zliav, a to podľa tabuľky zliav schválenej pre aktuálny rok.

Zistite viac o význame INSS.

Čistý plat

Na rozdiel od hrubej mzdy je čistým platom názov, ktorý sa pripisuje konečnej odmene po odpočítaní všetkých povinných úradných daní.

Čistý plat je skutočná hodnota, ktorú pracovník dostane na konci mesiaca v ruke (alebo na vašom bankovom účte).

Ďalšie informácie o význame minimálnej mzdy.

Populárne Kategórie

Top