Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

OTP

fwd

Definícia Rozsudok hodnoty

Čo je posudzovanie hodnoty:

Posúdenie hodnoty je úsudok vychádzajúci z individuálneho vnímania, založený na kultúrnych, sentimentálnych faktoroch, ideológiách a osobných predsudkoch, zvyčajne súvisiacich s morálnymi hodnotami .

Hodnotový úsudok je možné interpretovať z pejoratívneho hľadiska, keď to znamená, že dané posúdenie alebo úsudok sa uskutočnil na základe osobných hodnôt konkrétneho jednotlivca, bez ktorého sa sledovalo nestranné, racionálne a objektívne uvažovanie o udalosti.,

V tomto kontexte môže byť hodnotový úsudok cestou k predsudkom, diskriminácii a nespravodlivým procesom.

Hodnotový úsudok v právnom rozsahu však možno chápať aj ako pozitívnu kvalitu za predpokladu, že rozsudok má zásadne súbor univerzálnych, morálnych a etických hodnôt.

Získajte viac informácií o význame etiky a morálky.

Príklad: "Dievča je vysoké a tenké" ( skutočný úsudok, pretože predstavuje fyzické vlastnosti osoby, ako je to v skutočnosti) / "Dievča je krásne" (je to úsudok hodnoty, pretože fyzikálne vlastnosti "vysoké a chudé" "Boli hodnotené ako typické pre ľudí považovaných za" pekné ").

Pozri tiež význam morálneho zmyslu.

V spoločnosti posudzovanie hodnoty funguje ako "teplomer", čo naznačuje, čo je správne a čo zlé, dobré a zlé, krásne a škaredé a tak ďalej.

Posúdenie hodnoty a posúdenie skutkového stavu

Rozsudok alebo skutok je úsudok založený na analýze bez osobných hodnôt alebo subjektívnych interpretácií so zameraním výlučne na to, čo je viditeľné alebo vedecky dokázané.

Hodnotný úsudok, ako napovedá jeho názov, súvisí s hodnotením získaným z niečoho z individuálnych hodnôt, myšlienok alebo konceptov, interpretovaných napríklad estetickým vzhľadom, morálkou alebo dôveryhodnosťou danej situácie.

Zistite viac o význame de facto úsudku.

Populárne Kategórie

Top