Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Ipso facto

Čo je Ipso facto:

Ipso skutočnosť je výraz v latinčine, čo znamená "samotná skutočnosť", "z tohto dôvodu" alebo "následne" v preklade do portugalského jazyka.

V súčasnosti sa tento výraz v širokej miere uplatňuje napríklad v právnej oblasti av oblasti biologických vied.

V rámci práva je ipso facto latinizácia používaná v zmysle preukazovania určitej skutočnosti z jej prirodzených dôsledkov, konania alebo udalosti.

Inými slovami, ide o vysvetlenie niečoho, čo sa vyvinulo ako prirodzený dôsledok konkrétnej veci alebo situácie.

Príklad: " sudca ich prepustil, vyhlásil, ipso facto, nulový výkon ".

V protiklade s definíciou ipso facto existuje výraz ipso jure, čo znamená „podľa práva“ alebo „podľa zákona“. V tomto zmysle to znamená, že rozhodnutie je prijaté „silou zákona“, to znamená niečo, čo vyplýva z práva.

Keďže ide o výraz latinsky, pravidlo uvádza, že ipso facto by mal byť napísaný kurzívou a malými písmenami.

Populárne Kategórie

Top