Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia zostávajúce

Čo zostáva:

Zvyšok je to, čo zostáva, zostáva alebo zostáva .

V portugalskom jazyku môže byť výraz "zvyšok" klasifikovaný ako prídavné meno, vo vzťahu ku kvalite toho, čo zostalo; alebo mužské meno, ktoré odkazuje na to, čo je vľavo alebo čo zostáva.

Príklad: " Zostávajúca voda zaplavila domy " alebo " po vypití šťavy, v pohári ešte zostal ľad ".

V citáte moderného života je zvyšné slovo prítomné v niekoľkých zmysloch.

Napríklad, keď niekto ide do bankomatu a vyberá peniaze, keď je vystavený doklad o príjme, "zostávajúci zostatok" bankového účtu sa vždy objaví, to znamená, koľko peňazí zostáva v banke.

Zvyšky v Biblii

Kresťanská biblia uvádza na rôznych miestach myšlienku „verného zvyšku“ .

V tomto prípade sú zvyšky ľudia, ktorí sa bránili pokušeniam hriešneho sveta, neprevrátili sa ani sa nestali pohanskými. Zvyšky v biblii sú ľudia, ktorí zostávajú vo viere v Boha.

Synonymá remanescente

  • zvyšok
  • zvyšok
  • Sobejo
  • zvyšok
  • zmena
  • prebytok
  • prebytok
  • prebytok

Populárne Príspevky, 2020

MVP

VHS

Populárne Kategórie

Top