Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia V vino veritas

Čo je In vino veritas:

V vino veritas je latinská fráza, ktorá znamená "vo víne je pravda", používaná ako príslovie na vyjadrenie pocitu "slobody" spôsobeného alkoholom.

Úplné vyjadrenie tohto latinského výrazu by bolo vo vino veritas, v aqua sanitas, čo znamená „vo víne je pravda, vo vode je zdravie“.

Pravdepodobným autorom tohto príslovia pre latinčinu by podľa histórie bol filozof Caio Plínio Cecílio Segundo, známy skôr ako "Pliny starší."

S týmto výrazom, starí Rimania znamenali, že keď ľudia, ktorí sú pod vplyvom vína (alkohol), strácajú svoju hanbu a spôsobujú odhalenie pravdy.

Pre rímskeho historika Tacita, ľudia nemôžu nikdy účinne klamať, keď sú opití, čo ich vedie k presvedčeniu, že to, čo odhaľujú, keď sú pod vplyvom alkoholu, je pravdivé.

Niektorí výskumníci sa domnievajú, že pôvod tohto príslovia je gréčtina, ktorú vytvoril lyrický básnik Alceu z Mytilene, a že ju prekladal iba Pliny, starý muž do latiny.

Filozof Plato by spomenul tento výraz v "The Banket", sérii platónskych diskurzov o myšlienkach o prírode a láske.

Pozri tiež význam Omnia vincit.

Populárne Kategórie

Top