Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia lahodný

Čo je mňam:

Mňam je výraz a slang bežne používaný anglickými rečníkmi v tom zmysle, že niečo alebo niekto je lahodný, lahodný alebo veľmi dobrý .

Slovo mňam možno interpretovať ako prídavné meno, ktoré sa používa na opis niečoho ako nádherného alebo veľmi dobrého.

Toto slovo sa používa na kvalifikovanie osoby a znamená niekoho, kto je sexuálne príťažlivý.

Príklad: " Toto jedlo je tak báječné !"

V Brazílii sa zvyčajne slovo mňam nahradí slovom "hum" alebo "hmmm", pričom sa predpokladá pozícia reči, čo môže znamenať reflexiu alebo uspokojenie, ako aj reakciu na niečo, čo je dobré alebo dobré.

Ďalšie informácie o význame Onomatopoeia.

Populárne Kategórie

Top