Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Hudobné noty

Čo sú hudobné poznámky:

Hudobné noty sú grafické a zvukové signály, ktoré boli vytvorené na reprezentáciu variácií výšky hudobného zvuku; organizovať hudobný jazyk a uľahčiť zloženie melódií. Existuje sedem hudobných poznámok: , , Mi, , Sol, , Si .

Hudobné noty, ako sú známe v súčasnej dobe, boli vytvorené talianskym mníchom Guido d'Arezzo (992 - 1050 nl), prostredníctvom posvätného textu "Hymna svätého Jána Krstiteľa" pod názvom " Ut queant Laxis ". Mních použil začiatok každej vety na pomenovanie každej z bankoviek a odtiaľ prišlo sedem hudobných bankoviek.

Guido používal písmená latinskej abecedy na symbolizáciu zvukov noty, pričom verzia najpoužívanejších poznámok je v angličtine:

OD = C

Ré = D

Mi = E

F = F

Sol = G

Tam =

Si = B

V nemeckej verzii systému notových poznámok znamená písmeno "B" symbol "B byt". Potom sa písmeno "H" používa na symbolizáciu "áno" v nemčine.

Hudobná stupnica sa skladá zo siedmich poznámok, prvá poznámka sa opakuje na konci. Príklad : Mierka Slnka = Slnko - La - Si - Dó - Ré - Mi - Fá - Sol.

Hudobné noty sú napísané v tzv. " Hudobných smerniciach " alebo " staves ", ktoré sa skladajú zo súboru piatich paralelných a horizontálnych línií, oddelených štyrmi medzerami medzi nimi.

V sade, ktorý pomáha budovať hudobnú agendu, stále existujú takzvané „ doplnkové línie “, ktoré pomáhajú staviteľom vyjadriť všetky hudobné zvuky.

Ďalšími dôležitými symbolmi v čítaní alebo konštrukcii hudobného partitúry sú klávesnica, ktorá je umiestnená na začiatku pentagramu a slúži na pomenovanie škály hudobných poznámok, ktoré sa používajú. Príklad : Stupnica Slnka, Mierka, Stupnica, atď.

Ďalšou charakteristikou hudobných poznámok sú ich variácie, ktoré môžu byť vážnejšie alebo akútnejšie, v závislosti od pozície, ktorá zaujíma celú hudobnú agendu.

Pozri tiež Význam hmatníka a abecedy.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top