Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Prísť

Čo to znamená:

Porvir je mužské meno, ktoré znamená budúcnosť, ktorá sa ešte len má prísť alebo stať .

Niektoré synonymá pre budúcnosť môžu byť budúcnosť a potomstvo .

Prísť do hymny Vyhlásenia republiky

Prísť je jedno zo slov, ktoré tvoria hymnu Vyhlásenia republiky:

Buďte hymnusom slávy, ktorá hovorí

Nádej, novej budúcnosti!

Vzhľadom na túto pasáž môžeme povedať, že jedným z počiatočných cieľov tohto hymnu je, že to bolo oznámenie budúcnosti (prísť) s väčšou nádejou.

Prísť alebo prísť

Pre mnohých ľudí je tu otázka príchodu a odchodu. Obidva majú podobný význam, pretože sa týkajú udalostí, ktoré sa budú v budúcnosti konať. Prísť je výraz zložený zo spojenia predpony a slovesa, ktoré príde. Ex: "Najlepšie veci v mojom živote ešte neprišli"

Na druhej strane slovo, ktoré príde, je podstatné meno, a tak vo frázovej konštrukcii možno použiť ako predmet. Ex: Neviem, čo mi prinesie budúcnosť, ale nikdy sa nevzdám nádeje!

Populárne Kategórie

Top