Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia Baldachýn

Čo je Pallium:

Pallium je mužské meno, ktoré znamená plášť alebo plášť .

V náboženskom kontexte je pallium bežnejšie v katolíckej liturgii, ako prenosný baldachýn alebo réžia, tkanina, ktorá je podopretá štyrmi alebo viacerými palicami. Používa sa v procesiach alebo procesiach na uloženie príslušného kňaza alebo na posvätenie.

Okrem toho je baldachýn tiež prúžok látky (podobný golieru), ktorý sa nosí cez ramená, čo predstavuje symbol moci a autority náboženského vodcu katolicizmu. Pôvodne ho používal iba pápež, ale od 6. storočia ho začali používať aj metropolitní arcibiskupi. Baldachýn sa začal používať od štvrtého Lateránskeho koncilu, ktorý sa konal v roku 1215. Zvyčajne je baldachýnom biely pás zdobený šiestimi krížmi a nosený cez ramená.

V obraznom zmysle znamená pallium veľkosť a ostentáciu, vyjadrujúc myšlienku luxuity.

Pallium v ​​Hymne prehlásenia republiky

Slovo pallium je tiež prítomné v hymne Vyhlásenia republiky. Na začiatku hymnu je možné vidieť frázu „Byť baldachýn roztvoreného svetla“, čo naznačuje, že účelom hymnu je byť plášťom svetla, ktoré sa rozprestiera na nebesiach a osvetľuje všetko.

Pozri tiež:

  • proklamácie
  • liturgia

Populárne Kategórie

Top