Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia močovina

Čo je močovina:

Močovina je látka produkovaná v pečeni z amoniaku, ktorá je výsledkom metabolizmu proteínov, ktorý sa vylučuje močom.

Chemicky sa klasifikuje ako amid, preto sa považuje za neproteínovú dusíkatú zlúčeninu.

Je to kvartérna zlúčenina, pozostávajúca z dusíka, kyslíka, uhlíka a vodíka, biela, kryštalická, horká a rozpustná vo vode a alkohole. Zodpovedá 2 až 5% hmotn. Kompozície moču.

Urea bola prvýkrát syntetizovaná v roku 1828 Friedrichom Wöhlerom (1800-1882), ktorý bol schopný pripraviť močovinu vo svojom laboratóriu procesom, ktorý je dnes známy ako Wöhlerova syntéza, ktorá sa vyznačuje zahrievaním amóniumkyanátu, nájdené v mineráloch. V súčasnosti sa močovina vyrába priemyselne z CO2 (oxid uhličitý) az NH3 (amoniak).

Niektoré použitia a aplikácie močoviny:

  • Výroba umelých dažďov;
  • zvlhčovadlo;
  • Hydratačné v kozmetických krémoch a mastiach;
  • Výroba poľnohospodárskych hnojív;
  • Krmivo pre dobytok;
  • Výbušný snímač;
  • Výroba živíc a liekov, ako sú sedatíva a hypnotiká.

Populárne Kategórie

Top