Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia FOB

Čo znamená FOB:

FOB je skratka, ktorá identifikuje anglický výraz Free On Board, čo znamená " Free on board ". FOB je jedným zo štandardov zavedených Incoterms a súvisí s obchodnou výmenou konkrétnej komodity.

V tomto spôsobe prepravy je príjemca (nákupná strana) zodpovedný za náklady a riziká spojené s prepravou dovážaného tovaru. Zodpovednosť predávajúceho sa končí doručením tovaru dopravcovi alebo dispečerovi.

FOB režíroval

Cielená FOB nastane vtedy, keď je odosielateľ napriek tomu, že nie je povinný zaplatiť náklad, odberateľom dopravcu a príjemcovi oznámi túto službu, aby maximalizoval objem dodávok a minimalizoval náklady. V tomto prípade je odosielateľ zapojený aj do vyjednávania o náklade.

FOB Ouro Branco

FOB môže byť tiež skratka, ktorá sa používa na označenie nadácie Ouro Branco Foundation, vytvorenej v roku 1985, ktorej cieľom je poskytovať kvalitné lekárske služby obyvateľom mesta Ouro Branco a okolitých miest.

Pozri tiež:

  • FOB a CIF
  • Incoterms

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top