Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia socioekonomickej

Čo je sociálno-ekonomické:

Socioekonómia je adjektívum pripisované každej praxi, ktorá súvisí so situáciami, okolnosťami a aspektmi, ktoré ovplyvňujú sociálny poriadok a ekonomiku miesta alebo regiónu.

Podľa nového pravopisu portugalského jazyka je správnym spôsobom písania slova sociálno-ekonomický bez oddelenia pomlčkou ( sociálno-ekonomickou ).

Zvyčajne sa sociálno-ekonomická prax vzťahuje na súbor subjektívnych premenných, ktoré kvalifikujú jednotlivca alebo skupinu v rámci hierarchie alebo spoločenského vyrovnávania. Je to takzvaná sociálno - ekonomická úroveň .

Tieto premenné môžu súvisieť so sociologickými, ekonomickými, vzdelávacími, pracovnými a inými aspektmi, ktoré pomáhajú identifikovať jednotlivca v konkrétnej sociálno-ekonomickej skupine.

Sociálno-ekonomický termín sa však môže použiť aj na označenie údajov obce. Je to sociálno-ekonomický profil .

Sociálno-ekonomický profil

Tento profil pozostáva z dokumentu pripraveného samotnou radnicou, ktorý obsahuje zdroje na analýzy lokálnych hospodárskych, sociálnych a kultúrnych aspektov, s popismi a údajmi pokrývajúcimi všetky sektory a orgány mestského orgánu.

Termín môže tiež odkazovať na formu organizácie ekonomickej a sociálnej štruktúry, ktorú spoločnosť predpokladá na základe typu systému.

Ide o sociálno-ekonomický systém, ktorý okrem rozdelenia práce zahŕňa aj druhy nehnuteľností a hospodárenie s procesmi pohybu tovaru a ich spotreby. Príkladom socioekonomického systému je kapitalizmus.

Premenné hodnotené v tejto socioekonomickej praxi, či už kvantitatívne alebo kvalitatívne, sú zodpovedné za prezentáciu socioekonomického vývoja daného miesta.

Tento vývoj je pozitívnou variáciou medzi kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi súvisiacimi s týmito sociálnymi a ekonomickými premennými. Stručne povedané, predstavuje rozhodujúci proces na meranie zmien v sociálno-ekonomickej štruktúre lokality.

Pozri tiež význam sociálnej triedy a sociálnej nerovnosti.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top