Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia makrocytóza

Čo je Macrocitose: \ t

Makrocitóza je zvýšenie veľkosti červených krviniek alebo erytrocytov, čo sú červené krvinky. Keď majú tieto bunky väčší priemer, nazývajú sa makrocytárne erytrocyty.

V CBC sa priemerný korpuskulárny objem ( VCM ) používa na označenie priemerného objemu červených krviniek a používa sa na uľahčenie pozorovania veľkosti erytrocytov a na diagnostiku anémie .

Makrocytóza sa vyznačuje tým, že erytrocyty majú priemer, ktorý zvyšuje MCV nad 100 FL . Medzi jeho hlavné príčiny patrí nedostatok vitamínu B12, kyseliny listovej alebo fajčenia.

Homogénna makrocytóza

Ak je VCM vysoká a RDW ( Red Cell Distribution Width ) je normálna, charakterizuje sa homogénna makrocytóza.

Heterogénna makrocytóza

Ak je VCM vysoká a RDW ( Red Cell Distribution Width ) je tiež vysoká, vyskytuje sa heterogénna makrocytóza.

RDW ( Red Cell Distribution Width ) ukazuje rozdiel vo veľkosti medzi erytrocytmi a predstavuje distribúciu povrchov týchto buniek.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top