Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia vlastníctvo

Čo je vlastníctvo:

Vlastníctvo je slovo v angličtine, čo znamená štát alebo konanie, ktoré má nad niečím majetok . Je synonymom vlastníctva, vlastníctva alebo nadvlády .

Slovo vlastníctvo je tvorené vlastníkom (tj vlastníkom alebo niekým, kto niečo vlastní) a loďou (prípona, ktorá označuje stav, charakter, remeslo alebo schopnosť).

Vlastníctvo zvyčajne pozostáva z právneho práva nad niečím, čo predstavuje titulný list. Vlastníctvo však môže byť aj skupina alebo organizácia zložená z vlastníkov.

Pojem vlastnícky podiel označuje práva a povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v majetku alebo v dobrom stave, ktoré jednotlivec nadobúda.

Celá spoločnosť má vlastnú štruktúru alebo vlastnícku štruktúru v angličtine. Spoločnosti môžu byť štruktúrované iným spôsobom, napríklad: individuálny podnikateľ, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, konzorcia, družstvo atď.

Doložka o vlastníctve

Majetková doložka alebo portugalská doložka o vlastníctve majetku je súčasťou zmluvy, v ktorej sú definované podmienky vlastníctva konkrétneho tovaru.

Príkladom majetkovej doložky je: všetky aktíva zostávajú vo vlastníctve predávajúceho, kým nie sú uhradené v plnej výške.

Populárne Kategórie

Top