Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia siah

Čo je Atinar:

Naladiť je overiť, všimnúť si, vnímať, chápať, opravovať, objavovať, predpokladať . Je to schopnosť zapamätať si niečo, čo uniklo z pamäte. Príklad: Bola vedená, aby sa dozvedela o svojej minulosti .

Atinár je tranzitívne sloveso, ktoré sa spája ako sloveso s láskou. Pochádza zo slova tino, mužské meno, ktoré znamená súd, diskrétnosť, takt, pozornosť, poznanie, význam.

Dosiahnuť prostriedky na vnímanie, overovanie alebo pochopenie „tino“, teda intuíciou, rozumnosťou, myšlienkou, ktorá bola neistá, pochybná. Príklad: Uvedomila si, že je to najlepší spôsob, ako konať.

Atinar znamená tiež nájsť, biť alebo objaviť niečo, čo bolo hľadané, to znamená nájsť to, čo človek hľadá, prostredníctvom pocitu, znamenia, varovania. Príklad : On bol stratený, ale on sa dostal na výjazd z labyrintu.

Populárne Príspevky, 2020

MVP

VHS

Populárne Kategórie

Top