Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Adsumus

Čo je Adsumus:

Adsumus je latinské slovo, ktoré znamená " sme prítomní ". Termín pochádza z slovesa adsum, čo znamená byť prítomný, byť tu alebo byť spolu.

Používa sa s úmyslom neustálej prítomnosti a pozornosti. Slovo sa používa v zmysle prejavenia pripravenosti a potvrdzovania, že človek je pozorný k udalostiam.

Odpovedať adsumus znamená preukázať, že ste pripravení zúčastniť sa hovoru alebo objednávky kedykoľvek. Adsumus sa používa ako motto členov námorného zboru, ktorý je súčasťou brazílskeho námorníctva, od roku 1958.

Termín sa používa na preukázanie toho, že Mariňáci sú vždy pripravení zúčastniť sa potrebného hovoru alebo konať okamžite v úlohe v záujme krajiny.

Adsumus je spojenie pojmov ad (čo znamená "spolu") a sumus (čo znamená "my sme" alebo "sme").

Adsumus bol tiež názov pre operáciu na boj proti zločinom proti verejnej správe. Operáciu Adsumus iniciovalo ministerstvo financií Bahia v roku 2017.

Pozri tiež význam pripravenosti.

Populárne Kategórie

Top