Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Uctievanie

Čo je to uctievanie:

Uctievanie je ukázať veľký obdiv k niečomu alebo niekomu, to znamená ukázať hlbokú úctu, mať veľkú náklonnosť.

Uctiť, je tranzitívne sloveso, s latinským pôvodom "venerari", čo znamená, že akt úcty, mať veľký obdiv k druhému, je udeliť pocty niekomu.

Morbídny čin uctievania človeka, slepého, prehnaného oddanosti, poslušnosti poslušnosti voči iným, sa nazýva fetišizmus v jeho obrazovom zmysle.

Úcta je aktom uctievania modlárstvom, je to príliš milujúci idol alebo osoba, ktorá je pre teba drahá, ktorá hrá vo vašom živote osobitnú úlohu.

Uctievanie je uctievanie božstva, niečoho posvätného. Je to zvláštna oddanosť svätým, je to úcta s adoráciou.

Populárne Kategórie

Top