Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia miešať

Čo je Celeuma:

Celeuma znamená rozruch , rozprávanie , chvenie, zvuk hlasov, hluk, kričanie. Je to hlas hlasu vyplývajúci z búrky zmätku, nesúhlasu.

Celeuma je ženské meno, z latinského slova, čo znamená plakať, kričať.

Rozruch je hybnou silou, ktorá sa vytvára, keď je nesúhlas, nesúlad názorov, keď sú myšlienky alebo uhly pohľadu opačné, keď sa nejaký koncept alebo spôsob vnímania navzájom protirečia.

Výrazy „vytvorili rozruch “ a „sú vytvorené rozruchom “ znamenajú, že v súvislosti s protichodnými názormi alebo pojmami, ktoré boli vytvorené o ľuďoch alebo pochybných otázkach, sa zistil nesúhlas, dôvod alebo sťažnosť.

Celeuma je tiež rozruch prichádzajúci z pracujúcich mužov (najmä námorníkov). Je to spev alebo syčanie jachtárov spolu.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top