Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Call centrum

Čo je Centrum hovorov:

Call centrum je call centrum , ktorého cieľom je vytvoriť rozhranie medzi klientom a spoločnosťou . Je to výraz anglického call centra .

Služba Call Center je vzťahový kanál, ktorý funguje ako technická podpora alebo akákoľvek iná špecializovaná činnosť na uspokojenie potrieb zákazníkov .

Call centrum zahŕňa sadu funkcií, ako je počítač, telekomunikačné zariadenia, systémy a nosiče, ktoré komunikujú so zákazníkmi a umožňujú veľký počet hovorov súčasne.

Call centrum využíva technológie, ktoré optimalizujú jeho služby, ako je napríklad počítačová telefónna integrácia (CTI), ktorá umožňuje integráciu telefónu s počítačom, správu pripojení a ich distribúciu prostredníctvom operácií a postúpenie špecializovaným pracovníkom.

Ďalšou technológiou používanou v Call centre je IVR ( Interactive Voice Response ), ktorá umožňuje interakciu so zákazníkmi prostredníctvom vopred nahraného zvuku, ktorý vám umožní vybrať si ten, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám prostredníctvom menu.

Služba call centra je zvyčajne zriadená v rámci samotnej spoločnosti, pričom telemarketingová služba (predajný servis) je takmer vždy outsourcovaná.

Populárne Kategórie

Top