Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia komunistický

Čo je komunista:

Komunista je prídavné meno dvoch rodov, ktoré naznačujú niečo, čo sa týka komunizmu . Môže to byť aj podstatné meno, ktoré odkazuje na osobu s komunistickými tendenciami alebo príslušnosť k komunistickej strane .

V kontexte sociológie komunistická mentalita prispieva k formovaniu spoločnosti, v ktorej tovar patrí spoločenstvu a každý prvok dostáva to, čo potrebuje, aby žil, pracoval podľa svojich schopností.

Okrem toho komunista môže byť aj osobou, ktorá je súčasťou tohto revolučného hnutia, ktorého cieľom je vytvoriť komunistickú spoločnosť prostredníctvom zániku kapitalistického systému.

Jedným z cieľov komunizmu v jeho revolučnom aspekte je zaviesť diktatúru proletariátu ako nástroja proletárskej revolúcie, ktorá je založená na marxizme zlepšenom leninizmom.

Slovo "komunizmus", pochádzajúce z latinskej communis (čo znamená spoločné), odkazuje na sociálnu náuku, v ktorej by všetci ľudia mali rovnaké právo na všetko. Aby to bolo možné, súkromné ​​majetky by prestali existovať.

Vznik komunizmu

Komunistické ideály sú prítomné vo veľmi starých časoch svetových dejín. V období praveku sa takzvaný "primitívny komunizmus" zakladal na myšlienke, že všetko patrí všetkým a že vyrobené tovary by boli dostatočne rozdelené, aby sa zabezpečilo, že potreby spoločenstva budú splnené.

Komunizmus, modernejšie, mal veľký vplyv na priemyselnú revolúciu v devätnástom storočí. Hlavnou motiváciou bol boj proti ekonomickému liberalizmu a následky kapitalistického zneužívania v tomto období.

Ďalšie revolúcie, ktoré ovplyvnili a etablovali komunizmus, boli ruská revolúcia z roku 1917 a kubánska revolúcia z roku 1959.

Nahromadenie tovaru, rozdelenie spoločnosti na spoločenské triedy, vlastníctvo výrobných prostriedkov a súkromné ​​vlastníctvo nie sú v komunizme akceptované. S odstránením týchto charakteristík by existencia kapitalizmu, sociálnych tried a nerovností prestala existovať.

Od konca oddelenia spoločnosti do spoločenských tried by existovala komunistická spoločnosť.

Hlavné komunistické ideály sú:

  • výrobné prostriedky musia patriť každej spoločnosti,
  • výroba musí byť rozdelená medzi všetkých, \ t
  • právo na súkromné ​​vlastníctvo by nemalo existovať,
  • výroba musí byť v dostatočnom množstve, aby sa zabezpečilo fungovanie spoločnosti, \ t
  • nemali by sa hromadiť aktíva.

Karl Marx a Friedrich Engels boli zodpovední za koncepciu komunistických myšlienok, ktoré boli opísané v Manifeste komunistickej strany, uverejnenom v roku 1848.

Manifest komunistickej strany

Manifest komunistickej strany je najdôležitejším dokumentom komunizmu a napísali ho Karl Marx a Friedrich Engels. Tento Manifest odhaľuje teóriu triedneho boja s cieľom definitívne potlačiť dominantnú buržoáznu triedu, iniciovať spoločnosť bez rozdelenia podľa tried.

Manifest kritizuje organizáciu spoločnosti okolo kapitalistických ideálov, ako aj kritiku buržoázie, ktorá je označovaná ako sociálna trieda zodpovedná za útlak proletariátu.

V Manifeste sú obhajované myšlienky ako koniec zákona o súkromnom vlastníctve, akumulovaní tovaru a dodaní výrobných prostriedkov štátu.

Marx a Engels tvrdili, že spojenie robotníckej triedy by malo dosť sily na zvrhnutie kapitalistických ideálov a na ukončenie útlaku buržoázie nad proletariátom.

Komunistické krajiny

V súčasnosti sú komunistické krajiny sveta: Čína, Kuba, Laos, Severná Kórea a Vietnam.

Tieto krajiny sú oficiálne definované ako komunistické národy. Komunizmus sa však nedeje v plnom rozsahu, podľa toho, čo sa predpokladá v komunistickej doktríne.

Dá sa povedať, že v týchto krajinách existujú komunistické ideály, ale sú prispôsobené koexistencii s kapitalistickými vlastnosťami.

Vidieť rozdiel medzi komunizmom a socializmom a poznať charakteristiky komunizmu.

Populárne Kategórie

Top