Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia paranaue

Čo je Paranauê:

Paranauê je výrazom pôvodu Tupi, ktorý sa používa k úcte k veľkým riekam. Toto je výraz súvisiaci s praxou capoeiry. V jazyku Tupi znamená paraná „podobná moru“ a auê je druh pozdravu.

To znamená, že výraz "paranaue" možno pripísať osobe, ktorá ovláda umenie capoeira, ako keby robila pohyby rovné pohybom mora.

Z tohto dôvodu najznámejšia pieseň kolies capoeira, "Paranauê", používa tento refrén ako formu pozdravu:

Ahoj!

Utečte noc Sinhá (Chorus)

Oi iá iáía,

Prineste skazenú hriechu (Chorus)

Ahoj!

Utečte noc Sinhá (Chorus)

Ahoj!

Prineste skazenú hriechu (Chorus)

Ahoj!

Utečte noc Sinhá (Chorus)

Ahoj!

Prineste skazenú hriechu (Chorus)

Paranauê (Coro), paranauê paraná

Paranauê (Coro), paranauê paraná

Paranauê (Coro), paranauê paraná

Tento výraz môže byť tiež použitý vo forme slangu, metaforicky, keď sa hovorí, že niekto chápe subjekt dobre, alebo vie veľa o niečom, stále súvisí s praxou capoeiry.

Príklad: „Denis tvrdo študoval. Predstiera paranautov tejto veci .

Populárne Kategórie

Top