Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia vznešený

Čo je Sublime:

Sublime je prídavné meno dvoch žánrov, ktoré kvalifikuje to, čo dosahuje veľmi vysoký stupeň v rozsahu morálnych, intelektuálnych alebo estetických hodnôt, je takmer dokonalé. Z latinskej sublimis, "ktorá stúpa."

Sublime je termín, ktorý odkazuje na to, ktorého zásluhy presahujú normálne, je očarujúce, obdivuhodné. "Sublime maľba", "úžasné umenie" alebo "vznešená poézia".

Sublime je tiež to, čo presahuje človeka, je to to, čo je veľké, to je veľkolepé, považované za božské.

Sublime je ten, kto je vo zvýšenej situácii, veľmi vysoký, predovšetkým. Je synonymom významného, ​​keď sa používa na definovanie toho, kto vyniká nad ostatnými, ktorý je vynikajúci, nadriadený.

Vzhladom na estetiku, vznešený je ten, ktorý presahuje prekrásne, to, čo je obdivuhodné, čo je nádherné.

V starovekom Grécku bola poetická kompozícia lyrického žánru, nazývaná „óda“, báseň napísaná o niečom obdivuhodnom, nádhernom.

Populárne Kategórie

Top