Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia účinný

Čo je efektívne:

Efektívne je to, čo prináša dobré výsledky, je účinné, má účinnosť.

V angličtine sa slovo zručnosti používa na určenie schopnosti rýchlo a efektívne dosiahnuť daný cieľ, s kompetenciou.

Efektívnosť je spôsob, ako urýchliť akúkoľvek činnosť, snažiť sa o zefektívnenie všetkých použitých procesov a dosiahnutie cieľa v čo najkratšom čase.

Účinnou činnosťou je tiež snaha o optimalizáciu všetkých použitých prostriedkov, s cieľom dosiahnuť excelentnosť, optimálne.

Spoločnosť sa môže stať efektívnejšou prostredníctvom spoločného podniku, ktorý je združením dvoch alebo viacerých spoločností počas určitého časového obdobia a snaží sa o výmenu skúseností medzi nimi alebo konzorciom s cieľom zlepšiť ich zisky.

S cieľom odoslať rýchlu a efektívnu správu je služba SMS ( Short Message Service ) služba krátkych správ prostredníctvom mobilného telefónu.

Populárne Príspevky, 2020

WMS

Populárne Kategórie

Top