Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia zdroj

Čo je pôvod:

Pôvod je východiskovým bodom, kedy nastal začiatok akejkoľvek skutočnosti . Všetko v prírode má svoj pôvod, začiatok. Ako príklad vyzdvihujeme pôvod nového života, ktorý má svoj začiatok v zygóte - bunke vytvorenej stretnutím dvoch gamét (mužských a ženských).

Keď má skutočnosť svoj pochybný pôvod, hovorí sa, že je to apokryfické, to znamená, že je podozrivé. Ako napríklad dokument, ktorý nemá svoj známy pôvod, je považovaný za apokryfický.

Pôvodom je aj prirodzenosť, domov, pôvod, miesto, kde sa ľudia rodia, môže to byť mesto, štát alebo región.

Pôvod sa týka aj predkov, predkov, generácií, ktoré predchádzali súčasnej generácii.

Pôvod tiež označuje príčinu, zámienku, motív nejakej udalosti alebo nejaký problém.

Populárne Kategórie

Top