Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

wow

Definícia homeostázy

Čo je homeostáza:

Homeostáza (alebo homeostáza ) je tendencia niektorých organizmov vyrovnávať a zachovávať fyziologické prvky a metabolizmus prostredníctvom niektorých regulačných mechanizmov .

Predpokladá sa, že organizmus je v homeostáze, keď sú chemikálie v primeraných koncentráciách, teplota je stabilná a tlak je vhodný.

Tento fenomén prvýkrát opísal francúzsky fyziológ Claude Bernard a neskôr ho hlbšie študoval americký fyziolog Walter Cannon.

Dôležité v kontexte biológie, homeostáza pozostáva z procesu regulácie, prostredníctvom ktorého sa organizmu podarí udržať si rovnováhu. Homeostáza je charakterizovaná svojou stabilitou a tiež nepredvídateľnosťou, pretože akcia môže mať opačný účinok, než sa očakáva.

V ľudskom tele je možné identifikovať niekoľko rôznych typov homeostázy. V homeostáze alebo osmoregulácii dochádza v obličkách a znamená reguláciu vody v tele. Homeostáza pečene a pankreasu (sekrécia inzulínu) slúži na reguláciu hladín glukózy v krvi .

Tepelná homeostáza je forma rovnováhy a regulácie teploty ľudského tela, ktorá sa vytvára cez kožu a krvný obeh. Vonkajšie prostredie, keď je vystavené telu pri nižších teplotách, vyžaduje určité zmeny. V tomto prípade telo využíva viac energie na udržanie teploty a v extrémnych situáciách telo posiela viac krvi do oblasti životne dôležitých orgánov a ramená a nohy, ktoré sú menej dôležité, sú viac poškodené.

Psychologická homeostáza pozostáva z rovnováhy medzi potrebami jednotlivca a ponukou rovnakých potrieb. Keď teda tieto potreby nie sú splnené, existuje vnútorná nestabilita, ktorá sa rieši zmenami v správaní, ktoré vyúsťujú do uspokojenia týchto potrieb.

Pri niektorých príležitostiach sa tento termín používa aj na opis systému, ktorý umožňuje udržanie stability vnútorného prostredia, napríklad spoločnosti.

Populárne Kategórie

Top