Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia V Memoriam

Čo je to Memoriam:

In memoriam je výraz v latinčine, ktorý znamená " v pamäti " alebo " v pamäti ". Zvyčajne je prítomný v nekrológoch, epitafoch, citátoch a pamätných plaketách .

Tento výraz je často videný alebo vytlačený v umeleckých dielach a knihách ako forma oddanosti niekomu, kto zomrel.

V literárnom kontexte tento výraz predstavuje literárne dielo publikované ako posmrtná pocta, kde sa často objavujú texty reflexie a osobné spomienky, vrátane niektorých nepublikovaných textov autora, ktoré sú poctené. Medzi tieto čestné diela patrí aj príspevok niekoľkých ďalších autorov, ktorí poznali poctu, vrátane niektorých svedectiev.

V niektorých pozvánkach je tiež bežné vidieť výraz in memoriam. Napríklad pri svadobných pozvánkach, keď jeden z rodičov nevesty a ženícha zomrel, sa tento výraz používa na úprimné a láskyplné vyjadrenie, že už nie sú nažive.

Mnohí ľudia majú pochybnosti o správnom spôsobe písania tohto výrazu, pričom nerozhodujú medzi in memoriam a memorandom . Správna forma je in memoriam, kde v memorande je nesprávne .

Populárne Kategórie

Top