Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia V loco

Čo je to loco:

V loko je to výraz v latinčine, čo znamená " na mieste " alebo " na vlastnom mieste " a je ekvivalentný výrazu in situ .

Táto latinská príslovková fráza je široko používaná v portugalskom jazyku, ale nie vždy sa používa správne. V loku alebo v lokuse sú nesprávne formy vyjadrenia, hoci lokus znamená latinčina „miesto“. Ex: Nie je možné vyvodiť závery o danej spoločnosti bez hodnotenia na mieste.

Latinské výrazy in situ a loco sú v sémantickom rozsahu podobné, často používané ako synonymá. Napriek tomu, v loko výraz je častejšie a viac používané, možno preto, že je ľahšie rozpoznateľné ľuďmi.

V súvislosti s konštrukciou je in-situ lisovaná betónová stena stenou, ktorá bola vytvarovaná na mieste, kde sa vykonáva stavba.

V loko parentis

Výraz v latinčine v loco parentis znamená "v mieste rodičov" a pozostáva z právnej zodpovednosti organizácie alebo osoby prevziať niektoré funkcie a povinnosti, ktoré sú zvyčajne pridelené jednému z rodičov.

Populárne Kategórie

Top