Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia neúctivý

Čo je nezvratné:

Nekonečné je adjektívum dvoch žánrov portugalského jazyka, ktoré slúžia na kvalifikáciu niekoho, kto koná neuveriteľne, to znamená, že prejavuje nedostatok rešpektu .

Pokiaľ ide o etymológiu, slovo nevraživosť pochádza z latinčiny. Antonym ľahostajný je úcta, a tento termín pochádza z latinského slovesa vereri, čo znamená "báť sa, rešpektovať". Takže niekto, kto je neuctivý, je niekto, kto nemá strach ani úctu k niekomu alebo čokoľvek.

Niektoré synonymá pre slovo nevraživí sú: nemilovaní, neľútostní, necivilní a neuctivý.

Vo väčšine prípadov sa slovo nezvratné používa hanlivým spôsobom. V mnohých prípadoch to však môže byť kompliment, opisujúci niekoho, kto žije svoj život a hľadá si svoje šťastie bez ohľadu na zvyky a tradície spoločnosti. Nepravidelnosť je charakteristická pre mnohých mladých ľudí, ktorí sú považovaní za povstalcov, pretože sa nezhodujú a neprijímajú veci len preto, že väčšina ich prijíma.

Nezvratný jedinec môže byť tiež klasifikovaný ako neinhibovaný a dobre zlikvidovaný jedinec, ktorý má neuveriteľný zmysel pre humor.

Populárne Kategórie

Top