Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

NIT

Definícia Dátový sklad

Čo je dátový sklad:

Dátový sklad je digitálny dátový sklad, ktorý slúži na ukladanie podrobných informácií o spoločnosti, vytváranie a organizovanie výkazov prostredníctvom záznamov, ktoré spoločnosť následne používa na prijímanie dôležitých rozhodnutí na základe predložených skutočností.

Dátový sklad slúži na zhromažďovanie informácií od spoločnosti, aby mohol lepšie kontrolovať určitý proces, poskytovať väčšiu flexibilitu pri vyhľadávaní a informácie, ktoré potrebujú.

Okrem zachovania histórie informácií vytvára Data Warehouse štandardy zlepšením analyzovaných údajov všetkých systémov, opravením chýb a údajov o reštrukturalizácii bez ovplyvnenia operačného systému, pričom prezentuje len finálny, organizovaný model analýzy.

Dátový sklad a dáta mart

Dátový mart je rozdelenie alebo podmnožina dátového skladu . Dátové marty sú ako malé plátky dátových skladov, ktoré ukladajú podmnožiny dát.

Zvyčajne je dátový mart nasmerovaný na oblasť podnikania alebo tímu a vaše informácie zvyčajne patria jedinému oddeleniu.

Výhody dátového skladu a nevýhody

Medzi kľúčové výhody dátového skladu patria:

  • Nezrovnalosti sa identifikujú a vyriešia pred načítaním údajov, čo uľahčuje vykonanie analýzy a podávania správ;
  • Prispievajú k rozhodovaciemu procesu prostredníctvom správ o trendoch, správ o výnimkách a správ, ktoré odhaľujú ciele oproti skutočnému výkonu.

Dátový sklad má aj niektoré nevýhody, vrátane:

  • Nie sú vhodným riešením pre neštruktúrované údaje;
  • Môžu mať vysoké náklady a môžu byť rýchlo zastarané.

Dátový sklad a Business intelligence

Business intelligence je proces zhromažďovania a spracovania informácií, ktoré podporujú riadenie podniku.

Rôzne aspekty business intelligence zvyčajne využívajú informácie zhromaždené v dátovom sklade. Nie všetky dátové sklady sa však používajú v kontexte business intelligence, pretože nie všetky aplikácie business intelligence vyžadujú dátový sklad.

OLAP

OLAP ( Online Analytical Processing ) je jedným z najpoužívanejších nástrojov na prieskum dátových skladov . OLAP umožňuje meniť a analyzovať veľké množstvo dát v niekoľkých rôznych perspektívach.

Aplikácia tohto nástroja môžu používať manažéri akejkoľvek oblasti a úrovne, ktorí poskytujú informácie a pomáhajú pri konečnom rozhodnutí. Použitie OLAP je možné aplikovať vo veľmi odlišných funkciách, niektoré z najpoužívanejších sa líšia od finančných funkcií (analýza, peňažné toky, účty, rozpočty atď.) Až po marketing (cenová analýza, objem trhu), uzatváranie predajov. predpovede, zisk, zákazníci).

Populárne Kategórie

Top