Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

MSN

Definícia Abstraktné pozadia

Čo je to Abstrakt:

Abstrakt je všetko, čo vyplýva z abstrakcie z odcudzenia . Je to to, čo existuje len v myšlienke, v koncepte.

Vo filozofii, abstrakt je akákoľvek reprezentácia, ktorá nezodpovedá žiadnym zmyslovým údajom alebo konceptu. Je to ťažké pochopiť.

V obrazovom zmysle abstraktné znamená rozptyľované, absorbované. V abstraktnom hovorovom zmysle to znamená niečo nejasné, nepresné. Obvykle sa používa výraz „je to čistá abstrakcia“, aby sme definovali niečo, čo má obmedzený význam.

V gramatike sú abstraktné mená tie, ktoré označujú, činy, vlastnosti alebo stavy a ktoré nemajú vlastnú existenciu, existujú len v koncepcii mysle. Ex: láskavosť, krása, spravodlivosť, láska, hnev atď.

Abstraktné umenie

Abstraktné umenie je prejavom, ktorý reprezentuje formy a obsah, nesúvisiace s akýmkoľvek obrazovým znázornením a ktorý presahuje vonkajšie okolnosti reality. Surrealizmus bol umeleckým a literárnym hnutím, ktoré dobre charakterizovalo abstraktné umenie, kde vrcholom bola negácia logiky a ocenenie abstraktného myslenia.

Populárne Príspevky, 2020

MVP

VHS

Populárne Kategórie

Top