Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia JHS

Čo sú JHS:

JHS je kresťanská skratka, ktorá predstavuje iniciály Ježiša Spasiteľa ľudí, je jedným zo symbolov katolíckej cirkvi. Zdá sa, že v relácii v hostiteloch, ktorý kňaz zasvätil a ponúka veriacim v omši.

Monograna s iniciálami "JSH" je reprezentáciou Ježiša pre kresťanov. Často sa objavuje krížom v strede písmena H a zdobí interiér katolíckych kostolov.

Pôvod monogramu JSH

Z gréckeho "IHSUS" sa objavuje v evanjeliách apoštolov Marka a Lukáša. Jeho latinskú podobu, "Iesus Hominibus Salvatoren (IHS)", vytvoril svätý Bernardín zo Seny v 15. storočí a bol prijatý sv. Ignácom z Loyoly v 16. storočí ako znak Ježišovej spoločnosti. Symbol bol použitý ako pečiatka v publikáciách spoločnosti. Skratka bola neskôr premenená na monogram a použitá ako jeden z katolíckych symbolov.

Populárne Kategórie

Top