Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Vennov diagram

Čo je to Vennova schéma:

Vennova schéma je systém organizácie číselných množín, kde sú prvky zoskupené v geometrických obrazcoch, čo uľahčuje vizualizáciu rozdelenia medzi rôznymi skupinami.

Vennova schéma, tiež známa ako Set Diagram alebo Logic Diagram, sa často používa ako metóda na organizovanie informácií a údajov zozbieraných v kvantitatívnom výskume. V tomto prípade je možné napríklad zistiť jasnejšie štatistické údaje získané napríklad prostredníctvom prieskumov verejnej mienky.

Esteticky je diagram Venna tvorený prekrývajúcimi sa geografickými údajmi, zvyčajne kruhy. Podobné prvky medzi rôznymi skupinami sú znázornené presne v častiach, ktoré sú prekryté kruhmi (priesečník).

Tento diagram vytvoril anglický matematik John Venn (1834 - 1923) s cieľom uľahčiť reprezentáciu vzťahov odborov a križovatiek medzi rôznymi súbormi.

Príklad:

U = spojenie

∩ = priesečník

A = (1, 2, 3, 4, 5, 7)

B = (5, 6, 7, 8, 9)

AUB = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

A ∩ B = (5, 7)

Spojenie množín A a B predstavuje všetky prvky, ktoré sú v každom z kruhov. Na druhej strane priesečník medzi A a B pozostáva z prvkov, ktoré sú prítomné v oboch súpravách súčasne. Vo vyššie uvedenom obrázku sú napríklad čísla 5 a 7 prítomné v skupinách A a B.

Pozri tiež význam diagramu, Ishikawovho diagramu a Paretovho diagramu.

Populárne Kategórie

Top