Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Metafora a porovnanie

Čo je metafora a porovnanie:

Metafora a porovnanie sú dve najznámejšie postavy jazyka . V kategórii postavy reči predstavujú postavy slov .

Metafora je postava jazyka, ktorá ukazuje dve spoločné sémantické charakteristiky medzi dvoma pojmami alebo myšlienkami. Metafora je veľmi dôležitá v ľudskej komunikácii. Vážne prakticky nemožné hovoriť a myslieť bez použitia metafory. Nedávny výskum ukazuje, že počas konverzácie ľudia používajú v priemere 4 metafory za minútu.

Príklad metafory

"Ten muž je býk, nikdy som nikoho tak silného nevidel!" V tomto prípade je človek charakterizovaný ako býk, pretože je silný ako toto zviera. Znázornená sila je spoločná sémantická vlastnosť medzi týmito dvoma.

Porovnanie je veľmi podobné metafore a používa sa na konfrontáciu vlastností alebo činností niektorých prvkov. Porovnanie môže byť jednoduché alebo podobné, keď sú tieto dva prvky rôznych vesmírov alebo kategórií. V prípade porovnania existuje spojovacie slovo (ako sa to zdalo, také, ktoré, atď.).

Príklad porovnania

"Moja dcéra je ako anjel." Tento príklad vyjadruje porovnanie, ktoré urobila matka, chváliac niektoré vlastnosti, ktoré jej dcéru vyznievajú ako anjela.

Metafora a porovnanie sú také podobné, že niektorí odborníci klasifikujú príklady metafory ako „implicitné porovnanie“ (pretože nemá charakteristický spojovací prvok porovnania) a príklady porovnania ako „explicitné porovnanie“.

Zoznámte sa so slávnymi metaforami.

Populárne Príspevky, 2020

TCC

Populárne Kategórie

Top