Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

SLA

Definícia Kalkulácia očí tváre

Čo je cena očí tváre:

Kalkulácia očí tváre je populárny výraz, ktorý znamená, že stojí veľmi drahý a má veľmi vysokú cenu nad priemernú očakávanú cenu.

Pôvod výrazu

Výraz "stojí oči tváre", pochádza z dávnych zvykov. V Grécku bolo niekoľko básnikov slepých. Prvým z nich bol Tâmires, ktorý sa chválil ako lepší spevák ako Múzy, dcéry Dia. Múzy sa hnevali a vo svojom hneve ho oslepili.

Rovnako tak Daphnis, Teiresias, Stesichorus, a dokonca aj Homér sám oslepli. To je viac ako náhoda. Bol tam jednoznačný motív na zbavenie básnikov zraku. Neboli to oni, ktorí ich oslepili, ale grécki králi. Títo králi žiarli na svojich básnikov a držali ich pre seba, vytrhávali oči.

Ľudia barbarov vytrhli oči od väzňov.

Tito Mácio Plauto, rímsky dramatik, ktorý žil počas republikánskeho obdobia, odkazuje na tento výraz v jednej zo svojich hier.

To stálo oči tváre, byť básnikom v starovekom Grécku alebo padnúť do rúk barbarov.

Populárne Kategórie

Top