Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia SQL

Čo je SQL:

SQL je skratka pre " Structured Query Language ", čo v portugalčine znamená Structured Query Language, štandardný jazyk pre správu dát, ktorý spolupracuje s hlavnými databázami založenými na relačnom modeli.

Niektoré z hlavných systémov, ktoré používajú SQL sú: MySQL, Oracle, Firebird, Microsoft Access, PostgreSQL (open source), HSQLDB (open source a napísaný v jazyku Java).

Jazyk SQL sa objavil v roku 1974 a bol vyvinutý v laboratóriách IBM ako rozhranie k systému na správu relačných databáz (RDBMS) nazvanému SYSTEM R. Tento systém bol vytvorený na základe článku z roku 1970, ktorý napísal Edgar F. Codd.

Iné jazyky tohto žánru sa objavili, ale SQL sa stal najrozšírenejším. Vytvorenie štandardu pre SQL bolo vykonané v roku 1986 Americkým národným štandardným inštitútom (ANSI) av roku 1987 Medzinárodnou organizáciou pre normy (ISO).

SQL je v podstate deklaratívny jazyk. To znamená, že programátor potrebuje len uviesť, na čo je určený pre RDBMS.

Niektoré z kľúčových príkazov SQL pre manipuláciu s údajmi sú: INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE. SQL tiež umožňuje vytváranie vzťahov medzi tabuľkami a riadenie prístupu k dátam.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top