Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia BNB

Čo je BNB:

BNB znamená Banco do Nordeste do Brasil SA, bankovú inštitúciu vo vlastníctve brazílskej federálnej vlády. Poslaním Banco do Nordeste je podporovať trvalo udržateľný rozvoj severovýchodného regiónu Brazílie a finančne podporovať regionálnych výrobcov.

BNB bola založená spolkovým zákonom č. 1649 zo dňa 19. júla 1952 a sídli v meste Fortaleza v štáte Ceará. Okrem severovýchodného regiónu banka pôsobí v severných regiónoch Minas Gerais a Espírito Santo.

Zodpovedný za najväčší program mikroúverov v Južnej Amerike má BNB klientov ako hospodárske subjekty (spoločnosti, združenia a družstvá), inštitucionálnych agentov (vládne a mimovládne subjekty) a jednotlivcov (vidieckych výrobcov a neformálnych podnikateľov).,

Program rozvoja cestovného ruchu na severovýchode (Prodetur / NE), ktorý bol vytvorený na štruktúrovanie cestovného ruchu na severovýchode, prevádzkuje aj BNB. Okrem programu cestovného ruchu sa BNB podieľa na finančnej podpore severovýchodného kultúrneho sektora s cieľom podporovať rôzne kultúrne projekty prostredníctvom rôznych možností financovania.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top